Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 06(142) tháng 6 năm 2017
Ngày đăng: 07/08/2017


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Xuân Kháng – Doãn Tùng Anh: Một số nhận xét về cải cách Tanzimat của đế chế Ottoman từ năm 1839 đến năm 1876

Trần Thị Lan Hương – Trần Đức Hiệp: Tài nguyên nước và phát triển kinh tế: nhìn từ thất bại của Zimbabwe

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Thị Thu Hương: Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Anh – Nguyễn Thị Tuyết: Mô hình trường đại học xanh Nhật Bản và hàm ý cho các trường đại học Việt Nam

Nguyễn Hoàng Yến – Hoàng Xuân Trọng: Du lịch lòng hồ thuỷ điện Thác Bà, Hoà Bình, Na Hang và một số giải pháp về phát triển du lịch bền vững

Dương Xuân Thao: Hiệu quả thu hút FDI trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN

Kim Ngọc Thu Trang: Quan hệ Việt Nam – Nam Phi từ 1994 đến nay và triển vọng