Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 07(143) tháng 7 năm 2017
Ngày đăng: 04/10/2017CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Hải Đăng – Lục Minh Tuấn: Từ cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar nhìn về chiến lược “tối đa hoá các lựa chọn” của Tổng thống Mỹ D.Trump

Trần Hữu Đồng: Liên minh thuế quan miền Nam Châu Phi (SACU): thực trạng phát triển và hợp tác

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Chu Phương Quỳnh – Nguyễn Thanh Đức: Một số phương pháp đặc thù trong cải cách DNNN ở Trung Quốc

Nguyễn Tuấn Tú: Thực trạng thương mại hàng hoá trung gian của Việt Nam với Nhật Bản và Trung Quốc

VIỆT NAM

Lê Quang Thắng: Quan hệ thương mại Việt Nam – Iran

Nguyễn Thị Phương Linh: Phân tích sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành cà phê Việt Nam

THÔNG TIN

BBT: Đặc điểm kinh tế của tài nguyên nước