Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 08(144) tháng 8 năm 2017
Ngày đăng: 04/10/2017


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Lê Duy Thắng: Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh: căn nguyên, tác động và chiều hướng giải quyết

Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Bản sắc dân tộc Ai Cập trong các tác phẩm truyện ngắn của Yusuf Idris

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Vũ Chí Hùng: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Tuấn Tú: Thương mại hàng hoá trung gian Nhật Bản – Trung Quốc: thực trạng và các  nhân tố ảnh hưởng

VIỆT NAM

Đậu Xuân Đạt: Năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Trung Đông

Vũ Thị Hoài Thu: Lời nguyền tài nguyên: Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam

THÔNG TIN

BBT: Vai trò của tài nguyên trong tăng trưởng kinh tế qua một số lý thuyết kinh tế