Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 09(145) tháng 9 năm 2017
Ngày đăng: 23/01/2018CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ai Cập lên tầm cao mới

Cao Văn Liên: Morroco- những trang lịch sử

Trần Thuỳ Phương: Tìm hiểu mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp ở Israel

 

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 

Trần Đăng Quỳnh: Thực trạng quản lý hoạt động thương mại tuyến biên giới đất liền của Việt Nam và một số kiến nghị chính sách

VIỆT NAM

Hà Văn Hội: Hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu tại biên giới vùng Tây Bắc: thực trạng và những vấn đề đặt ra

Vũ Thị Thư Thư – Nguyễn Kim Thái: Hiệu quả của doanh nghiệp chế tạo tư nhân Việt Nam hiện nay: bằng chứng từ bộ số liệu điều tra doanh nghiệp

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Lịch sử hình thành và phát triển của ngành dầu khí Iran