Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(146) tháng 10 năm 2017
Ngày đăng: 24/01/2018


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Lê Bích Ngọc: Nghi lễ vòng đời và giá trị văn hóa của một số tộc người châu Phi

Vũ Thị Thanh: Tìm hiểu về đào tạo nghề ở Morocco

Phạm Thị Kim Huế: Thực trạng phát triển viễn thông ở một số nước châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 

Lê Đức Hạnh: Sự mở rộng hoạt động khủng bố của Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) từ Trung Đông sang Philippines

VIỆT NAM

Đỗ Đức Quân: Năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua

Nguyễn Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường UAE

THÔNG TIN

Trần Hữu Đồng: Vài nét về liên kết khu vực ở châu Phi