Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(147) tháng 11 năm 2017
Ngày đăng: 24/01/2018


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thọ Quang – Nguyễn Hữu Cát: Cách mạng sắc màu: một số góc nhìn lý luận và thực tiễn

Trần Anh Đức: Tình hình Iran sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

Trần Hữu Đồng -Võ Thị Minh Lệ: Thực trạng hợp tác thương mại ở châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Thanh Hà – Trần Thị Thanh Tâm: APEC: quá trình phát triển và đóng góp của Việt Nam

Hà Văn Hội: Phát triển thương mại biên giới của Thái Lan trong những năm gần đây

VIỆT NAM

Phạm Kim Huế: Lĩnh vực viễn thông ở châu Phi: Cơ hội và khả năng hợp tác

Đỗ Thị Hải: Ảnh hưởng của đô thị hóa đối với chuyển đổi cơ cấu kinh tế làng ven đô: trường hợp làng Triều Khúc

THÔNG TIN

Vũ Thị Thanh: Thất nghiệp ở Morocco