Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(148) tháng 12 năm 2017
Ngày đăng: 24/01/2018


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Mạnh Hùng – Trần Thùy Phương: Israel - quốc gia khởi nghiệp

Đỗ Đức Hiệp: Botswana – đất nước phát triển dựa vào tài nguyên khoáng sản

Lê Bích Ngọc: Tang ma và giá trị văn hóa trong cộng đồng một số tộc người ở châu Phi

 

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 

Nguyễn Xuân Bách: Viện trợ của Trung Quốc ở châu Phi: thực trạng và một số tác động

Bùi Thị Ngọc Trang – Nguyễn Thị Thanh Vân: Chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các khu vực trên thế giới trong năm 2017

VIỆT NAM

Lê Phước Minh: Thành tựu đổi mới kinh tế Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Morocco

Bùi Thị Vân: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

THÔNG TIN

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2017