Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(149) tháng 1 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2018


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Kiều Thanh Nga: Kinh tế châu Phi – Trung Đông năm 2017 và triển vọng

Đặng Thị Diệu Thuý – Lê Thị Khuyên: Ẩm thực truyền thống của cư dân Arab

Phan Thị Thu Phương: Truyện Juha trong văn học dân gian Arab

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 

Trần Thị Thu Hương: Thị trường lao động Israel và giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác lao động  Việt Nam - Israel

Nguyễn Thị Thu Hà: Xây dựng xã hội carbon thấp hướng tới nền kinh tế xanh ở Hàn Quốc trong thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Tạ Thị Thanh Huyền – Phạm Văn Tới: Quản lý vốn đầu tư công cho xoá đói giảm nghèo tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Vài nét về Haji của Hồi giáo