Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 02(150) tháng 2 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2018CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Thị Ánh Vân: Lễ hội say sỉn đón năm mới của người Ai Cập cổ đại

Tăng Thị Thuỷ: Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ Apartheid theo xu hướng bất bạo động ở Nam Phi (1948-1994)

 

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 

Võ Minh Tập: Châu Phi trong sáng kiến “vành đai và con đường” của Trung Quốc

Nguyễn Tuấn Tú: Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hàng hoá trung gian Nhật Bản – Trung Quốc

VIỆT NAM

Phạm Thu Phương: Chính sách thu hút đầu tư cho khu vực dân tộc và miền núi

Nguyễn Thị Tuyết – Lê Thanh Nhàn – Nguyễn Thị Vân Nga: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến hội tụ năng suất ngành chế tạo kim loại

THÔNG TIN

Lê Vân: Du lịch và phát triển kinh tế ở Châu Phi