Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 03(151) tháng 3 năm 2018
Ngày đăng: 13/06/2018


 

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đỗ Thu Hà: Phụ nữ Muslim và hôn nhân qua Thánh điển

Đặng Thị Diệu Thuý: Hai ngày lễ thiêng liêng hàng năm của tín đồ Islam giáo

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Hữu Cát – Dương Thuỳ Linh: Đánh giá bước đầu về quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Jerusalem

Hà Thị Liên: Sử dụng công cụ tài chính nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng hoá ở Thái Lan

VIỆT NAM

Đinh Thị Phương Thảo: Quan hệ thương mại Việt Nam – Kuwait: thực trạng và triển vọng

Võ Thị Minh Lệ - Bùi Quang Tuấn: Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Giới thiệu sách “Truyện Anh Mã” của tác giả người Morocco – giáo sư Abdallah Saaf