Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04(152) tháng 4 năm 2018
Ngày đăng: 13/06/2018


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên – Lê Thị Thảo: Algeria – những trang lịch sử

Trần Thọ Quang – Nguyễn Văn Sơn: Cạnh tranh chiến lược Nga – Mỹ ở Syria trong bối cảnh hiện nay

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Kim Cúc: Quản lý lao động nước ngoài thông qua cơ chế cấp thị thực lao động tại một số quốc gia vùng Vịnh

Phan Thế Công – Hồ Thị Mai Sương: Cách mạng công nghiệp 4.0 với thị trường lao động Việt Nam

VIỆT NAM

Hoàng Vũ Quang: Bài học kinh nghiệm trong xây dựng quỹ phát triển cộng đồng ở Việt Nam

Hà Thị Liên: Năng lực cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam

THÔNG TIN

Đặng Thị Diệu Thuý: Cách đặt tên của người Arab