Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 07(155) tháng 7 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Tác động từ sự thay đổi chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga, Mỹ và EU tại Trung Đông

Đặng Thị Diệu Thuý: Một số quy định của Islam giáo về hôn nhân và nghi lễ cưới hỏi

Vũ Đức Dũng – Vũ Thu Trang –Lê Thanh Hà: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình tại các quốc gia châu Phi và bài học cho Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đặng Thành Chung: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững: kinh nghiệm Thái Lan

VIỆT NAM

Đỗ Khắc Dũng: Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do tới ngành dệt may Việt Nam

Phạm Văn Toàn: Quản lý nguồn thu tài chính đất đai ở Hải Dương

THÔNG TIN

BBT: Tài nguyên nước trong một số học thuyết kinh tế