Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 08(156) tháng 8 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Xuân Kháng: Morocco – Việt Nam: sự tương đồng lịch sử

Hoàng Thu Minh: Tổng thống UAE Sheikh Zayed - nhà hoạt động từ thiện không mệt mỏi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Hữu Cát – Trần Văn An: Quan hệ giữa một số nước lớn xung quanh vấn đề Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Trần Hữu Đồng: Vị trí của Châu Phi trong chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc

VIỆT NAM

Phạm Sỹ Tam: Phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Ai Cập

Đào Thị Kim Biên: Du lịch MICE ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

THÔNG TIN

Lê Thị Khuyên: Shari’ah và định chế tài chính - kinh tế Islam giáo