Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 09(157) tháng 9 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Thu Hương-Hồ Thị Thảo Nguyên: Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Israel từ 1993 đến 2017: Thực trạng và triển vọng

Hà Công Anh Bảo: Khủng hoảng tài chính và hiện tượng “quá lớn để sụp đổ” trong hệ thống ngân hàng Nigeria

Hoàng Thu Minh: Expo Dubai 2020: niềm tự hào của các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cơ hội cho Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Bách: Lịch sử quan hệ hợp tác Trung Quốc – Châu Phi

Đinh Công Hoàng: Kinh tế thế giới thập niên thứ hai của thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Ngô Văn Hiền - Đỗ Thị Thủy - Nguyễn Thị Chiến: Thực trạng phát triển tài chính vi mô ở khu vực nông thôn Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Tâm: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển làng nghề trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Vài nét đặc sắc về ẩm thực tại Kenya