Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(158) tháng 10 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thuỳ Phương: Kinh tế Palestine trong diễn biến tiến trình Hoà bình Trung Đông từ năm 2000 đến nay

Nguyễn Diệu Hằng: Hành vi tự bảo vệ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân các nước Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Hợp tác giữa châu Á và Châu Phi: cơ hội và thách thức

Trần Anh Đức: Quan hệ của Iran với một số quốc gia Đông Nam Á

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Dần – Nguyễn Tiến Đức: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thời gian qua

Đỗ Đức Quân: Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Chính sách đối ngoại của Ethiopia