Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(159) tháng 11 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương – Kiều Thanh Nga: Tình hình chính trị, ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ dưới tác động của chính sách đối ngoại thời kỳ Erdogan

Vũ Thị Thanh: Thực trạng thất nghiệp trong giới trẻ Ai Cập và những hệ lụy

Lê Bích Ngọc: Sự phát triển của ngôn ngữ Arab tại khu vực Bắc Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Thị Kim Huế: Quá trình hình thành và phát triển SADC: Thành tựu và thách thức

VIỆT NAM

Võ Thị Minh Lệ: Thực tiễn triển khai các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam

Đỗ Hương Giang: Vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương trong xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam Bộ hiện nay

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Timbuktu – Thành phố bị lãng quên

Trần Thị Minh Thu: Chứng nhận sản phẩm Halal trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường các quốc gia Hồi giáo