Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(161) tháng 1 năm 2019
Ngày đăng: 10/04/2019CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thị Kim Anh – Triệu Thị Kim Liên: Nguồn vốn cho phát triển startup tại Israel

Nguyễn Cảnh Quý: Thực tiễn xây dựng luật tư pháp quốc tế ở Tunisia

Phan Thị Thu Phương: Ảnh hưởng của cây ôliu trong đời sống người dân Palestine

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Anh Đức: Nền kinh tế số ở một số quốc gia trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam

Phạm Thu Phương – Vĩnh Bảo Ngọc: Kinh nghiệm thu hút FDI trong ngành nông nghiệp của một số nước Đông Nam Á

VIỆT NAM

Nguyễn Bảo Thư: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch Việt Nam

Phạm Thị Minh Uyên: Đánh giá mô hình đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và các hàm ý chính sách

THÔNG TIN

Lê Tiến Mạnh: Vài nét về cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS)