Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 03(163) tháng 3 năm 2019
Ngày đăng: 10/04/2019CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Chính sách hướng Đông của Ai Cập và cơ hội hợp tác Việt Nam – Ai Cập

Lê Duy Thắng: Nhìn nhận chiến tranh hỗn hợp từ hành động quân sự của Nga ở Syria

Kiều Thanh Nga: Kinh tế Châu Phi – Trung Đông năm 2018 và triển vọng

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Algeria

Phạm Thị Kim Huế- Lê Văn Thắng: Hợp tác chính trị - an ninh khu vực SADC

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Phương Mai: Tình hình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2005 -2017

Hoàng Thị Bích Loan: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam