Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04(164) tháng 4 năm 2019
Ngày đăng: 23/08/2019

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Quang Khai: Chính biến ở Sudan và hệ quả

Nguyễn Thanh Hiền: Nhìn lại tám năm cuộc chiến tại Syria

Nguyễn Bình Dương: Sản xuất, tiêu dùng năng lượng của Ai Cập và bài học kinh nghiệm

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đặng Thành Chung: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Malaysia và Thái Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

VIỆT NAM

Trần Thị Lan Hương - Phạm Thanh Hà: Những lợi thế, cơ hội và triển vọng để phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Lê Đăng Minh: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam dưới sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

THÔNG TIN

Trần Hương Giang: Giới thiệu đất nước Zambia