Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 05(165) tháng 5 năm 2019
Ngày đăng: 23/08/2019
CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Quang Khai: Cuộc xung đột tại Libya hiện nay và vai trò của các bên tham gia

Nguyễn Hồng Quân: “Cách mạng nụ cười” ở Algeria

Trần Thùy Phương: Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Israel

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Huỳnh Tâm Sáng: Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung và những chiều kích cạnh tranh chiến lược

VIỆT NAM

Nguyễn Phan Anh: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử trong cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Thị Oanh: Thu hút FDI gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng ở Tây Nguyên

THÔNG TIN

Giới thiệu sách:

Tài nguyên lời nguyền hay sự thịnh vượng? Nghiên cứu trường hợp Nam Phi, Nigeria, Ghana và Việt Nam

Tài nguyên nước cho tăng trưởng và phát triển kinh tế: Nghiên cứu trường hợp Israel, Ai Cập, Zimbabwe và Việt Nam