Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 06(166) tháng 6 năm 2019
Ngày đăng: 23/08/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương: Sử dụng đất nông nghiệp ở Ethiopia

Nguyễn Bình Dương: Sự phụ thuộc của Saudi Arabia vào dầu mỏ thông qua chỉ số chuyên môn hóa xuất khẩu

Đặng Thị Diệu Thúy: Đức tin và đời sống tâm linh, tinh thần của người Hồi giáo Arab

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Vũ Thị Thanh: Thất nghiệp trong giới trẻ Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân

Nguyễn Đỗ Ánh – Bùi Tiến Dũng: Chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị mới cho sản phẩm ngành công nghiệp điện tử Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam

VIỆT NAM

Bùi Quang Sơn: Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao vào các tỉnh vùng Tây Nguyên

THÔNG TIN

Kim Ngọc Thu Trang: Xung đột Israel – Palestine sau thế chiến thứ hai và tác động đến tiến trình hòa bình Trung Đông