Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 07(167) tháng 7 năm 2019
Ngày đăng: 08/11/2019

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

  Nguyễn Hồng Quân: Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa Trung Quốc và các nước châu Phi sau chiến tranh lạnh

  Đặng Diệu Thúy: Những quy định của Hồi giáo trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

  Vũ Thị Thanh: Hồi giáo và giáo dục trong xã hội Trung Đông

VIỆT NAM

  Trần Thị Lan Hương – Đào Bùi Kiên Trung: Ứng dụng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế Tây Nguyên

  Lưu Huyền Trang: Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

  Nguyễn Duy Linh Thảo: Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang

THÔNG TIN

•  Nguyễn Ngọc Yến Nhi: Đa dạng ngôn ngữ trong các trường tiểu học ở Nam Phi