Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 08(168) tháng 8 năm 2019
Ngày đăng: 08/11/2019

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

  Nguyễn Hồng Quân: Sóng gió trong chính trường Ethiopia

  Trịnh Thu Thủy: Một số chức năng chính của thánh đường Hồi giáo

  Nguyễn Thị Kim Anh – Trần Thị Thu Trang: Đầu tư thiên thần cho phát triển Startup tại Israel

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

  Nguyễn Thanh Hiền: Chính sách của Nga đối với khu vực Trung Đông

VIỆT NAM

  Nguyễn Thanh Thảo: Thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

  Phạm Hồng Chương - Trần Công Thắng: Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam

THÔNG TIN

  Trần Hương Giang: Tìm hiểu về Angola