Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 09(169) tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 08/11/2019

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

  Bùi Thị Ánh Vân: Sông Nile – mạch nguồn của văn minh Ai Cập

  Phạm Thị Kim Huế: Thực thi một số chính sách xã hội ở Morocco

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

  Nguyễn Nhâm: Chính sách Trung Đông của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump

  Hoàng Thu Minh: Lao động Ấn Độ di cư sang các nước vùng Vịnh: Thực trạng và chính sách

  Phạm Thanh Hà: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung hai thập niên đầu thế kỷ XXI

VIỆT NAM

  Nguyễn Văn Dần - Nguyễn Tiến Đức: Huy động nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

THÔNG TIN

  Vũ Thị Thanh: Tiếng Anh ở châu Phi