Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(170) tháng 10 năm 2019
Ngày đăng: 23/12/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

•  Phạm Thị Kim Huế: Tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng duyên hải Mozambique

•  Đỗ Đức Hiệp: Giáo dục trung học ở Cộng hòa Nam Phi: Những tiến triển và vấn đề đặt ra

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

•  Vũ Thị Thanh: Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Ai Cập những năm gần đây

•  Ngô Cao Hoài Linh: Phát triển kinh tế vùng viễn đông Nga và cơ hội hợp tác của Việt Nam

VIỆT NAM

•  Nguyễn Thị Kim Anh: Môi trường kinh doanh thúc đẩy đầu tư thiên thần tại Việt Nam từ giác độ cán bộ quản lý

•  Nguyễn Thị Thanh Thủy: Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và một số giải pháp

THÔNG TIN

•  Trần Hương Giang: Đôi nét về kinh tế Morocco những năm gần đây