Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2(162) tháng 2 năm 2019
Ngày đăng: 10/04/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Thị Ánh Vân: Biểu tượng bọ hung trong nghệ thuật điêu khắc Ai Cập cổ đại

Nguyễn Linh Chi: Phong trào nữ quyền Ai Cập cuối thế kỷ XIX đến nay

Lê Vân: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi 2018 và triển vọng

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Quang Huy: Chính sách phát triển kinh tế biển ở Nhật Bản

Trần Văn An: Xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Indonesia giai đoạn 1991-2015

VIỆT NAM

Phạm Thị Thanh Bình: FDI vào Việt Nam năm 2018 và triển vọng

Nguyễn Thị Ngọc Yến: Việt Nam tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy thu hút FDI của Nhật Bản

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Một vài đặc điểm dân tộc ở Cộng hòa Nam Phi