Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(173) tháng 1 năm 2020
Ngày đăng: 13/05/2020

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Quang Khai: Trung Đông năm 2019: Tình hình bất ổn và một tương lai sóng gió

   Nguyễn Thị Kim Anh-Trần Hương Linh: Chính sách thúc đẩy đầu tư thiên thần tại Israel

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trần Thọ Quang- Phùng Chí Kiên: Luận bàn về khái niệm quan hệ chính trị quốc tế

VIỆT NAM

   Trần Thị Lan Hương – Nguyễn Ngọc Trí: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột: Một số vấn đề đặt ra

   Nguyễn Ngọc Tuyên: Yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của sản phẩm “Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột” khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

   Phạm Thu Phương – Vĩnh Bảo Ngọc: Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

THÔNG TIN

   Hồ Diệu Huyền: Phụ nữ Algeria trong các thời kỳ lịch sử