Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 02(174) tháng 2 năm 2020
Ngày đăng: 21/05/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Quang Khai: Xung đột nguồn nước sông Nile giữa Ethiopia - Ai Cập - Sudan

   Kiều Thanh Nga: Khủng hoảng Iran - Mỹ: Tác động và dự báo

   Nguyễn Hồng Quân: Đóng góp của Pháp vào hoạt động gìn giữ, xây dựng hòa bình ở châu Phi và Trung Đông

   Bùi Thị Ánh Vân: Nhà nước thống nhất đầu tiên bên dòng sông Nile ngập nắng

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Nguyễn Đình Ngân – Nguyễn Bình Giang: Kinh tế và chính trị thế giới năm 2019

VIỆT NAM

   Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh: Phát triển các khu công nghiệp và sinh thái ở Việt Nam

THÔNG TIN

   Phạm Thị Kim Huế: Giới thiệu sách: “Khát vọng châu Á:  Tại sao và làm như thế nào để châu Phi đua theo châu Á”