Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 03(175) tháng 3 năm 2020
Ngày đăng: 21/05/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Phạm Thị Kim Huế: Ứng phó biến đổi khí hậu của các vùng duyên hải Mozambique: Thành tựu và hạn chế

   Lư Vĩ An: Ghi chép về các loài động vật và thực vật ở Tân thế giới trong “Târîh-i Hind-i Garbî”

   Hoàng Thu Minh: Chính sách bản địa hóa lao động tay nghề cao ở các nước Arab vùng Vịnh

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Nguyễn Thị Oanh: Kiến trúc an ninh khu vực Nam Á hiện nay

VIỆT NAM

   Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Hợp tác kinh tế song phương Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

   Nguyễn Phú Hà: Biến động giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần trong bối cảnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

THÔNG TIN

   Đỗ Đức Hiệp: Giới thiệu về giáo dục trung học ở Angola