Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04(176) tháng 4 năm 2020
Ngày đăng: 10/09/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

•   Nguyễn Hồng Quân: “Thỏa thuận thế kỷ” và tương lai khu vực Trung Đông

•   Lê Quang Thắng: Quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Cộng hòa Mozambique

•   Đỗ Thành Long: Một số chính sách đột phá của Israel trong phát triển hệ thống đổi mới và công nghệ

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

•   Đặng Hoàng Linh: Tính chu kỳ của kinh tế thế giới và tình hình hiện nay

VIỆT NAM

•   Trần Anh Đức: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: So sánh giữa Iran và Việt Nam

•   Bùi Quang Sơn: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên

THÔNG TIN

•   Vũ Thị Thanh: Vì sao Trung Quốc thay đổi sự tiếp cận Trung Đông?