Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 06(178) tháng 6 năm 2020
Ngày đăng: 01/10/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Võ Thị Minh Lệ: An ninh nguồn nước của khu vực Bắc Phi - Trung Đông

   Bùi Hà Nam – Nguyễn Thành Duy: Vị thế và vai trò của dầu khí trong quan hệ quốc tế tại khu vực Trung Đông - châu Phi trong thời gian gần đây

   Trần Hữu Đồng – Cao Minh Xuyến: Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ những năm gần đây

   Hồ Diệu Huyền: Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Zambia

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trần Thị Mai Thành: Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI: Kinh nghiệm từ Malaysia và Thái Lan

VIỆT NAM

   Nguyễn Tiến Dũng: Vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam