Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 08(180) tháng 8 năm 2020
Ngày đăng: 17/11/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Hải Lưu: Tranh chấp giữa Ai Cập - Ethiopia - Sudan xung quanh dự án đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia và một số vấn đề đặt ra

   Trần Thùy Phương: Tình hình an ninh - chính trị ở các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi sau mười năm Mùa xuân Arab

   Lê Vân: Thực trạng phát triển kinh tế Angola những năm gần đây

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Nguyễn Hồng Quân: Cục diện tam giác chiến lược Mỹ - Trung - Nga và một vài hàm ý đối với Việt Nam

VIỆT NAM

   Phạm Kim Huế: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel trong bối cảnh phát triển mới

   Nguyễn Xuân Bách – Nguyễn Thị Kim Huế: Quan hệ chính trị - ngoại giao và hợp tác văn hóa - giáo dục Việt Nam - UAE trong thời gian gần đây