Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 09(181) tháng 9 năm 2020
Ngày đăng: 14/12/2020

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Kiều Thanh Nga: Phát triển kinh tế Kuwait trong những năm gần đây

   Hoàng Thị Mai Phương: Quan hệ Saudi Arabia – Mỹ giai đoạn 2010-2020

   Lê Bích Ngọc: Một số vấn đề xã hội nổi cộm ở khu vực Bắc Phi – Trung Đông giai đoạn 2010-2020

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Phạm Kim Huế: Quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây

VIỆT NAM

   Lư Vĩ An: Những ghi chép đầu tiên của người Việt Nam về Trung Đông qua tác phẩm Tây hành nhật ký

THÔNG TIN

   Lê Vân: Cải cách giáo dục ở Ai Cập: một chặng đường dài