Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(182) tháng 10 năm 2020
Ngày đăng: 14/12/2020


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Nhâm: Trung Đông sau Thoả thuận “hoà bình” mới

   Kiều Thanh Nga: Sự bùng nổ của dịch vụ và công nghiệp di động ở châu Phi thập niên vừa qua – Nền tảng của kinh tế số

   Nguyễn Thị Hằng: Nông nghiệp Morocco: Điều kiện phát triển, vai trò và những thách thức gặp phải

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trần Bách Hiếu: Chủ nghĩa Islam và ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Đông Nam Á

   Lư Vĩ An: Tình hình nghiên cứu Ottoman – Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước Đông Á

VIỆT NAM

   Hà Huy Ngọc – Trần Thị Tuyết – Trần Hữu Đồng: Kiến tạo chính sách phát triển vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu

   Nguyễn Thu Trang: Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư của các doanh nghiệp Việt Nam