Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 03(187) tháng 3 năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021


CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG

   Vũ Thị Thanh: Tìm hiểu sự đa dạng ngôn ngữ ở châu Phi

   Hoàng Thu Minh: Cải cách kinh tế và tài chính ở Saudi Arabia

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trương Hoàng Thùy Vân: Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

VIỆT NAM

   Hoàng Lan Chi - Hoàng Xuân Long: Vai trò, sứ mệnh của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

   Đinh Công Hoàng - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Thực trạng và giải pháp xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Đông- châu Phi

   Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Thị Thảo Vân: Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô tới nợ công tại Việt Nam