Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04(188) tháng 4 năm 2021
Ngày đăng: 13/10/2021


CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG

      Nguyễn Nhâm: Những chuyển động quân sự tại Trung Đông năm 2021: Từ góc nhìn dự báo

      Kiều Thanh Nga: Hiệp định Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) và khả năng tham gia của Việt Nam

      Nguyễn Thị Vũ Hà - Bùi Thị Anh: Tác động của viện trợ phát triển chính thức tới chỉ số phát triển con người tại các nước kém phát triển ở châu Phi

      Lê Lan Anh: Quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất và nước của Nigeria: Cơ sở pháp lý và thực trạng

      Lư Vĩ An: Ghi chép về cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thời kỳ Ottoman trong tác phẩm Seyahatnâme của Evliya Çelebi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

      Nguyễn Hồng Quân: Cạnh tranh Trung Quốc - Mỹ trên biển Đông và một vài hàm ý chính sách đối với Việt Nam

      Trần Việt Trang: Dự báo những tác động của hiệp định thương mại tự do đa phương thế hệ mới đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

THÔNG TIN

      Nguyễn Thị Ngọc Mai: Ba thách thức cản trở tiềm năng tăng trưởng kinh tế của châu Phi