Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 06(190) tháng 6 năm 2021
Ngày đăng: 02/12/2021


1. Nguyễn Thu Hạnh: Nhìn lại vai trò của Ai Cập trong tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine giai đoạn 1979 - 5/2021

2. Hoàng Thu Minh: Đầu tư nước ngoài vào châu Phi những năm gần đây

3. Trần Hữu Đồng: Vai trò của WTO, WB và IMF đối với sự phát triển các quốc gia châu Phi

4. Nguyễn Thị Huế: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động logistics tại Việt Nam

5. Lê Quang Thắng: Tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường ở Cộng hòa Nam Phi

6. Lê Bích Ngọc: Phong tục  tập quán của người ZuluNam Phi

7. Hồ Diệu Huyền: Sự kiện nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi – Trung Đông 6 tháng đầu năm 2021

8. Nguyễn Trọng Tuấn Anh: Một số điểm nổi bật trong hợp tác quốc tế của Trung Đông 6 tháng đầu năm 2021