Thứ hai, ngày 02 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 07(191) tháng 7 năm 2021
Ngày đăng: 15/11/2021

1.    Kiều Thanh Nga: Xung đột Israel - Palestine và triển vọng hòa bình khu vực sau thỏa thuận ngừng bắn

2.    Nguyễn Hồng Quân: Quan hệ Nhật Bản – Mỹ trong bối cảnh an ninh Đông Á hiện nay

3.    Nguyễn Thị Yến Ngọc: Phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân cho sinh viên đại học Việt Nam theo tiếp cận mô hình 7C

4.    Nguyễn Bảo Thư: Bối cảnh mới và lối đi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch hậu Covid-19

5.    Đỗ Đức Hiệp: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Saudi Arabia: Thực trạng và triển vọng

6.    Việt Hà: Đánh giá không gian hợp tác Trung – Nga tại Châu Phi

7.    Hồ Diệu Huyền: Bất ổn xã hội, bạo loạn ở một số tỉnh của Nam Phi

8.    Trần Thùy Phương - Trịnh Thị Lan Anh: Thăng trầm trong bầu cử ở Israel