Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 08(192) tháng 8 năm 2021
Ngày đăng: 02/12/20211. Nguyễn Thị Hằng: Cải cách giáo dục ở Maroc

2. Lê Trọng Nga: Bàn về xu hướng tiếp thuhọc tập các dòng truyện tranh Á, Âu, Phi và tương lai dòng truyện tranh thuần Việt

3. Hồ Diệu Huyền: Quản lý động vật hoang dã dựa vào cộng đồng tại Botswana

4. Lê Vân: Thực trạng phát triển nông nghiệp ở Angola

5. Nguyễn Trung Tuyển: Chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng dễ bị tổn thương ở Ai Cập trước tác động của đại dịch Covid-19

6. Võ Thị Minh Lệ, Nguyễn Thị Hồng Nga: Liên kết kinh tế giữa các địa phương ven biển: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

7. Lê Bích Ngọc: Tìm hiểu về văn hóa vật thể tiêu biểu của người Zulu ở Nam Phi