Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 09(193) tháng 9 năm 2021
Ngày đăng: 15/11/2021

1. Lê Kim Sa: Tác động của việc sử dụng công nghệ thông tin đối với tăng trưởng  kinh tế ở châu Phi: vai trò của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ

2. Đậu Xuân Đạt – Trần Thị Ngát: Hoàn thiện chính sách thương mại về xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Đông

3. Lư Vĩ An: Trà trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ thời Ottoman

4. Nguyễn Hải Lưu: Vấn đề Nam Sudan tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và vai trò, đóng góp của Việt Nam

5. Nguyễn Danh Cường: Không gian văn hóa “Majlis” ở vương quốc Saudi Arabia

6. Nguyễn Thị Vân Hà-Vũ Thị Vân Ngọc: Thực tiễn chuyển đổi số trên thế giới: kinh nghiệm quốc gia và khung khổ pháp lý

7. Đinh Công Hoàng: Đất nông nghiệp và vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở châu Phi hiện nay

8. Trịnh Thị Lan Anh: UAE – Thị trường tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam