Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(194) tháng 10 năm 2021
Ngày đăng: 15/11/2021

1. Lê Phước Minh, Đỗ Đức Hiệp: Quan hệ Việt Nam và Châu Phi trong xu hướng chuyển đổi kinh tế thế giới

2. Nguyễn Quang Khai: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - châu Phi: Tiềm năng, thực trạng và triển vọng

3. Lê Quý Kha, Đào Thế Anh, Lê Quang Thắng: Đóng góp của khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và hướng hợp tác với châu Phi giai đoạn 2021-2030

4. Nguyễn Hồng Quân: Tunisia: Khủng hoảng chính trị tiếp nối “Mùa xuân Arab”

5. Phạm Thị Thuỳ Vân: Bản dạng giới và tình dục đồng giới dưới góc nhìn của Islam giáo

6. Phương Trần, Lan Anh, Thuỳ Vân: Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Đông và Bắc Phi

7. Bùi Ngọc Tú, Trần Anh Đức: Tổng thống Seyyed Ebrahim Raisi và tương lai của Iran