Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(195) tháng 11 năm 2021
Ngày đăng: 22/12/2021


1. Lê Phước Minh: Nhìn lại làn sóng “Mùa xuân Arab”: Nguyên nhân, hệ lụy và bài học kinh nghiệm

2. Đào Thế Anh: Giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2030

3. Vũ Thị Thanh: Bối cảnh quốc tế mới và thách thức đối với châu Phi

4. Phạm Kim Huế: Du lịch biển Morocco: Cơ hội và thách thức

5. Nguyễn Danh Cường: Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới ở Vương quốc Saudi Arabia

6. Nguyễn Thị Thanh Bình: Tác động của đại dịch Covid-19 đối với an ninh lương thực ở Algeria

7. Trần Anh Đức, Bùi Ngọc Tú: Châu Phi và trái phiếu quốc tế Eurobond

8. Hồ Diệu Huyền: Thách thức trong việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại châu Phi