Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(196) tháng 12 năm 2021
Ngày đăng: 22/12/2021
1. Kiều Thanh Nga: Chính sách an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19  ở Trung Đông - Bắc Phi và bài học kinh nghiệm

2. Lê Phước Minh, Lê Quang Thắng, Phạm Anh: Thị trường điều thô ở Bờ biển Ngà: Hướng tiếp cận cho các doanh nghiệp Việt Nam

3. Bùi Thị Ánh Vân: Bia - Tế phẩm thánh khiết trong các nghi thức tôn giáo Ai cập cổ

4. Bùi Quang Sơn: Cải thiện năng suất lao động Việt Nam trong tình hình mới

5. Nguyễn Thị Thùy Hương: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam

6. Lê Quang Thắng, Trần Kim Bá: Việt Nam -Israel thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do

7. Phương Trần, Lan Anh, Thuỳ Vân: Tác động của thoả thuận bình thường hóa Israel - UAE tới các quốc gia Trung Đông

8. Phạm Kim Huế: Một số cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và một số nước Trung Đông trong những năm gần đây