Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(197) tháng 1 năm 2022
Ngày đăng: 14/09/2022
1. Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Đức Hiệp: Nền kinh tế số thúc đẩy quá trình hội nhập: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và châu Phi

2. Đậu Xuân Đạt: Nâng cao lợi thế cạnh tranh cà phê Việt Nam trên thị trường Trung Đông

3. Đỗ Thị Hải: Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2016- 2020: Vấn đề và giải pháp

4. Trần Thùy Phương: Hợp tác khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam với Cộng hòa Hồi giáo Iran

5. Nguyễn Thị Huế: Vài nét về tôn giáo, văn hóa và tập quán kinh doanh của các nước Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

6. Phạm Thị Kim Huế: Cơ chế hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trong việc bảo vệ quyền thông thương hàng hải Biển Đông

7. Hồ Diệu Huyền, Trịnh Việt Dũng: Mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với an ninh quốc tế