Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 02(198) tháng 2 năm 2022
Ngày đăng: 14/09/20221. Đinh Công Hoàng: Kinh tế Halal: tiềm năng nền kinh tế “bị ngủ quên” và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng Halal toàn cầu của Việt Nam

2. Phạm Thành Công: Tác động của ngành năng lượng dầu mỏ tới tăng trưởng kinh tế ở Nigeria giai đoạn 1983– 2020

3. Trần Anh Đức: Ngành du lịch của Iran: Thực trạng và triển vọng

4. Trương Hoàng Thùy Vân: Nhìn lại Syria sau một thập kỉ nội chiến

5. Hồ Diệu Huyền: Vai trò của nhà nước trong giảm thiểu bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam

6. Nguyễn Trọng Tuấn Anh: Ngành Halal Việt Nam: Thực trạng & Triển vọng

7. Trần Hương Giang: Đôi nét về ngành điều châu Phi