Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 06(202) tháng 6 năm 2022
Ngày đăng: 21/12/2022


1. Lê Phước Minh, Lê Quý Kha, Lê Quang Thắng: Rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thương mại nông sản ở Tây Phi

2. Nguyễn Trần Hưng: Tác động của đánh giá trực tuyến đến quyết định mua của người tiêu dùng trực tuyến: Một nghiên cứu trên Lazada Việt Nam

3. Nguyễn Thị Hồng Nga, Võ Thị Minh Lệ: Liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương ven biển của Việt Nam

4. Lê Thanh Huyền: Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển  tài chính vi mô và bài học rút ra cho Việt Nam

5. Lê Vân: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với an ninh lương thực ở châu Phi

6. Trịnh Thị Lan Anh: Thu hút vốn đầu tư từ UAE vào Việt Nam