Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nghèo đa chiều ở Ai Cập giai đoạn 2008 – 2014
Ngày đăng: 15/10/2020

Trần Mai Trang

Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Nghèo đa chiều là phương pháp đo lường nghèo đói đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, trong đó có Ai Cập. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng nghèo theo cách tiếp cận đa chiều tại Ai Cập trong giai đoạn từ 2008 – 2014. Theo cách tiếp cận nghèo đa chiều thì việc đo lường nghèo đói của Ai Cập sẽ dựa trên những tiêu chí cơ bản bao gồm: giáo dục, sức khỏe và mức sống. Giáo dục là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất trong các thành phần của chỉ số đói nghèo đa chiều ở Ai Cập. Nghèo đa chiều ở Ai Cập đã giảm khá nhanh, nhưng sự khác biệt giữa các vùng vẫn còn khá lớn.

Từ khóa: nghèo đa chiều, Ai Cập, giáo dục, sức khỏe, mức sống