Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Ngoại giao giáo dục của Trung Quốc và Ấn Độ ở châu Phi từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Ngày đăng: 18/04/2023


Th.S Nguyễn Lê Thy Thương, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam ÁTÓM TẮT

Giáo dục là một trong những lĩnh vực mà Trung Quốc và Ấn Độ đang tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi. Cả hai quốc gia đang tăng cường viện trợ cho giáo dục và giai đoạn từ đầu thế kỷ XXI đến nay ghi lại dấu ấn đậm nét của Trung Quốc và Ấn Độ trong hệ thống giáo dục của các quốc gia tại châu lục này. Bài viết mô tả chính sách ngoại giao giáo dục của Trung Quốc thông qua các viện văn hóa; sự nổi lên của đất nước này như một điểm đến học tập cho sinh viên châu Phi và những hoạt động hỗ trợ của nước này cho việc nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục của các chính phủ tại đây. Bài viết cũng làm rõ các lợi ích và sáng kiến giáo dục ​​của Ấn Độ ở châu Phi và đánh giá lợi ích của việc gia tăng hợp tác “Nam-Nam” với châu lục này. Trong quá trình phân tích, bài viết đưa ra những nhận được về sự tương đồng và khác biệt trong hoạt động ngoại giao giáo dục của Trung Quốc và Ấn Độ ở châu Phi, chỉ ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục đồng thời đánh giá về những lợi ích và cả những hậu quả mà các nước châu Phi nhận được từ những hoạt động này.

Từ khóa: ngoại giao giáo dục, Trung Quốc, Châu Phi, Ấn Độ