Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nhà nước thống nhất đầu tiên bên dòng sông Nile ngập nắng
Ngày đăng: 21/05/2020
TS. Bùi Thị Ánh Vân
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

TÓM TẮT

Văn minh Ai Cập ra đời rất sớm. Từ buổi ban đầu, con người đã tìm đến châu thổ sông Nile màu mỡ để xây dựng cuộc sống. Sau khi cácNôm” (Công xã) ở Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập hợp nhất vào khoảng năm 3200 trước CN, nhà nước thống nhất đầu tiên của cư dân sông Nile ra đời. Nhà nước Ai Cập cổ được xây dựng theo thiết chế quân chủ chuyên chế, mà trong đó, Pharaoh (vua) có quyền lực tối thượng. Từ lúc này Ai Cập đã trở thành tài sản cá nhân của nhà vua và hoàng gia. Khi đất nước ổn định các Pharaoh luôn muốn nuôi dưỡng khát vọng mở rộng lãnh thổ và nhà nước Ai Cập được giải phóng vào giữa thiên niên kỷ thứ II trước công nguyên. Để quản lý nhà nước Ai Cập, Pharaoh đã phải sử dụng nhiều biện pháp cai trị. Với quyền chuyên chế, mọi điều luật đều xuất phát từ nhà vua thần thánh và mọi mệnh lệnh của nhà vua đều trở thành luật pháp quốc gia.

Từ khóa: Nhà nước, quân chủ chuyên chế, pharaoh, Ai Cập cổ đại