Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nông nghiệp Morocco: Điều kiện phát triển, vai trò và những thách thức gặp phải
Ngày đăng: 14/12/2020
TS. Nguyễn Thị Hằng
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Morocco là đất nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất châu Phi. Nông nghiệp Morocco có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm, đảm bảo an ninh lương thực,... Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nông nghiệp, Morocco cũng gặp phải một số thách thức như: biến đổi khí hậu và hạn hán gia tăng; sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống; những thách thức đối với phát triển nông nghiệp bền vững.

Từ khóa: nông nghiệp, GDP, xuất khẩu, an ninh lương thực, việc làm.